Hem

182.qrzn

THESS SENIORA 182.QRZN

VID KRIGSSKOLAN KARLBERG

Välkomna till Kamratföreningen 182 QRZN!

Kamratföreningen 182:a kursen vid Kungliga Krigsskolan, Karlberg, bildades genom beslut den 29 augusti 1974 vid stormöte på Krigsskolan med till årskursen intagna kadetter. Då beslutades även att kurskassan skulle förvaltas av Höga Rådet och användas vid ett 25 årsjubileum 1999.

Vid föreningsstämman 24 september 1999 beslutade kursen att kamratföringen skulle fortleva med ett nytt uppdrag att verka för årskursens fortbestånd och sammanhållningen mellan kurskamraterna. Därefter har kursen samlats vid fyra tillfällen, 2004, 2009, 2012 och 2014.

 

Denna hemsida som är skapad 2013 som en ersättning för vår gamla hemsida. De gamla sidorna finns kvar under "GAMLA SIDOR".

 

___________________________________________________________________

Kamratföreningen 182.QRZN, kontakt info@182qrzn.se

Ansvarig för sidan: Thess Webmaster, webmaster@182qrzn.se